O firmie

INENERGIA Sp.z o. o. Sp. K. poprzez 20-letni okres działalności na rynku budowlanym i elektroenergetycznym ugruntowała swoją pozycję, wypracowała określoną markę. Wśród partnerów kojarzona jest z solidnością i wysoką jakością. Firma jest przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom dynamiczne rozwijającego się rynku. Inenergia oferuje swoim partnerom kompleksowe spektrum usług, starając się towarzyszyć im na każdym etapie projektu, poczynając od fazy jego przygotowania aż do zrealizowania inwestycji.

budowa na medal

logo

budujemy_z_energia_budownictwo